Zarezerwuj wakacje

Hotel oferuje wakacje pod znakiem odpoczynku, rozrywki, poznawania regionu Ogliastry i jej czarownych krajobrazów, zawieszonych pomiedzy morzem a górami. Hotel Su Marmuri czeka na Was w Ulassai (w regionie Ogliastra, w srodkowo- wschodniej czesci Sardynii).
ZAREZERWUJ TERAZ
Skontaktuj się z nami

Hotel Su Marmuri

Corso Vittorio Emanuele, 20
08040 – Ulassai (Ogliastra – Sardynii)
Telefonu +39.0782.79003
Telefonu +39.0782.787058
Telefon komórkowy +39.327.2586964

E mail: info@hotelsumarmuri.com

Rezerwacja

Pytanie o dyspozycyjność

Wypelnij formularz zapytania o dostepnosc okreslajac wszystkie Twoje wymagania. Otrzymasz oferte najbardziej odpowiadajaca Twoim wymaganiom, z cenami i dostepnoscia pokoi, bezposrednio na adres Twojej poczty elektronicznej.
(1) Ustawa o ochronie danych osobowych

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 recante il „Codice in materia di protezione dei dati personali”, vi informiamo che i dati acquisiti con riferimento al servizio qui presente saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. Il trattamento dei dati si svolge nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali, nonché nella dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003.

Położenie